ပစ္စည်းအသစ်များ

မောခမ်း ရှမ်းခေါက်ဆွဲ - 120g
မောခမ်း ရှမ်းခေါက်ဆွဲ - 120g

750 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝထန်းလျက်
သဘာဝထန်းလျက်

1,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်
သဘာဝထန်းလျက် - ဂျင်းအရသာ
သဘာဝထန်းလျက် - ဂျင်းအရသာ

1,500 ကျပ်

ဈေးဝယ်ခြင်းထဲထည့်ရန်